Relatietherapie

 EFT Relatietherapie in Haren (Groningen)

Relatietherapeut, Relatietherapie, HuwelijksproblemenWe zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid en hebben elkaar daarin veel te bieden, maar soms hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Dr. Sue Johnson, ontwikkelaar van Emotionally Focused Couples Therapy heeft gedurende vele jaren onderzoek gedaan naar huwelijksproblemen en een succesvol programma opgesteld wat koppels helpt een veilige en hechte relatie te creeren. Onder koppels wordt hier iedereen verstaan die een duurzame relatie heeft met een partner. Of dit een hetero (M/V), homo (M/M) of lesbisch (V/V) verbinding is maakt voor het resultaat van de Emotionally Focused Relatietherapie (EFT) niet uit.

EFT gaat ervan uit dat bij veel relatieproblemen de emotionele verbinding verstoord is en dat als deze herstelt wordt, de relatieproblemen verminderen en partners er meer voor elkaar kunnen zijn als dat nodig is.

EFT Relatietherapie kenmerkt zich veelal door drie hoofdfasen:

  1. Jullie leren het patroon binnen jullie relatie beter herkennen en begrijpen welke emoties hieraan ten grondslag liggen.
  2. Jullie leren angsten en behoeftes binnen het patroon benoemen en daar effectief op reageren.
  3. Jullie stappen uit je patroon en leren elkaar hulp, steun en begrip te vragen en te bieden.

In de relatietherapie werken we gestaag aan het herstel van de relatie en de emotionele verbinding door:

  • Relatiecrisis oplossen: samen bouwen aan veiligheid in de relatie waardoor moeilijke dingen bespreekbaar worden.
  • Relatieproblemen aanpakken: samen de negatieve spiraal in de relatie leren herkennen en omvormen tot een constructief samenzijn.
  • Relatie helen: emoties zoals teleurstelling, verlangen, eenzaamheid of verdriet leren delen en gebruiken voor groei en verdieping van de relatie.
  • Relatie versterken: leren om naar elkaar uit te reiken, elkaar hulp te vragen en er voor elkaar te zijn als dat nodig is.

Als relatietherapeut bevorder ik dit proces o.a. door de patronen te verduidelijken en jullie te helpen de noodzakelijke stappen te zetten. Ik begeleid het met elkaar aangaan en delen van de pijn en het verlangen naar liefde wat daar vaak achter zit. Mijn werkwijze kenmerkt zich door o.a. dialoog, oefenen, lichaamswerk, familieopstelling, experimenteren met nieuw gedrag en vooral aandacht voor wat zich in het hier-en-nu tussen de partners afspeelt. Anders gezegd: we onderzoeken hoe jullie contact met elkaar maken of juist vermijden, welke emoties dat bij jullie oproept, welk gedrag en patroon de relatie daardoor kleurt, welke negatieve spiraal hierdoor ontstaat en hoe je samen weer kunt verbinden en een positieve wending aan je relatie kunt geven.

Het resultaat van de relatietherapie is een vergroting van wederzijds begrip voor elkaars kwetsbaarheid en relationele behoeften. Je ervaart samen meer veiligheid, liefde en verbondenheid in je relatie. Hierdoor ben je samen beter in staat om constructief om te gaan met onderlinge verschillen. Dit is niet alleen heilzaam voor de relatie, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling van de partners en hun kinderen. Men ervaart meer kracht om fysieke, geestelijke of sociale problemen het hoofd te bieden waardoor partners door EFT zich positief kunnen ontwikkelen.

Uit onderzoek blijkt dat EFT zeer succesvol is bij het oplossen van relatieproblemen. Meer dan 70% van de paren ervaart een aanzienlijke verbetering na de therapie. Gemiddeld vraagt het 8 tot 20 sessies om samen de relatie te verstevigen. Van de partners vraagt het de bereidheid om samen op reis te gaan, samen te onderzoeken wat voor jullie belangrijk is en elkaar met een open vizier tegemoet te treden. Dat gaat niet in een keer. Het kost vaak wat tijd om de patronen die zich in de relatie manifesteren te doorzien en daar een passende strategie bij te hanteren. Tijd en aandacht om de gewenste nieuwe situatie te bestendigen.

Ik bied professionele hulp bij relatieproblemen en huwelijksproblemen in Haren en Groningen voor zowel jongeren als ouderen. Als je interesse hebt om samen met je partner in relatietherapie te gaan en wil ervaren wat EFT voor jullie kan betekenen, is de eerste stap het maken van een afspraak voor een intake gesprek. De hieronder geplaatste knop brengt je naar het contactformulier.

Ik wil hier meer over weten...